ผลงานของเรา

งานหลักที่ให้บริการโดยทั่วไปได้แก่ รับจ้างขนส่งสินค้าทุกชนิด อุปโภค บริโภค รับจ้างขนย้ายบ้าน ขนย้ายเครื่องจักร ขนย้ายวัสดุก่อสร้าง รับจ้างขนย้ายสินค้าการเกษตร รับจ้างขนย้ายบูท ออฟฟิค สำนักงาน และอื่นมากมาย ถ้าต้องการพนักงานยกสินค้าต้องแจ้งเราล่วงหน้า

© 2016 pp-move.com All Rights Reserved.